loading

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Booth - Thư viện khoa học tổng hợp Tp. HCM (TVKHTH) bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ bạn đọc. Đây là các thông tin mà TVKHTH cần bạn đọc cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

 

Các bạn đọc sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, bạn đọc có trách nhiệm thông báo kịp thời cho TVKHTH về những hành vi sử dụng trái phép,lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 

TVKHTH sử dụng thông tin bạn đọc cung cấp để:

 

- Cung cấp các dịch vụ đến bạn đọc;

 

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa bạn đọc và TVKHTH;

 

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của bạn đọc hoặc các hoạt động giả mạo bạn đọc;

 

- Liên lạc và giải quyết với bạn đọc trong những trường hợp đặc biệt.

 

- Không sử dụng thông tin cá nhân của bạn đọc ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại TVKHTH.

 

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: TVKHTH có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân bạn đọc khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của bạn đọc. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của bạn đọc.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 

- Dữ liệu cá nhân của bạn đọc sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự bạn đọc đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân bạn đọc sẽ được bảo mật trên máy chủ của TVKHTH.

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 

Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM

 

Địa chỉ: 69 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

 

Email: thuvientphcm@thuvientphcm.gov.vn

 

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 

- Bạn đọc có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu TVKHTH thực hiện việc này.

 

- Bạn đọc có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của TVKHTH. Khi tiếp nhận những phản hồi này,TVKHTH sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn bạn đọc khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

Email : thuvientphcm@thuvientphcm.gov.vn

 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân bạn đọc

 

- Thông tin cá nhân của bạn đọc trên TVKHTH được TVKHTH cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của TVKHTH. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi bạn đọc chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn đọc đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bạn đọc khi không có sự cho phép đồng ý từ bạn đọc.

 

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân bạn đọc, TVKHTH sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bạn đọc được biết.

 

- Ban quản lý TVKHTH yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là bạn đọc, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý TVKHTH không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của bạn đọc đó nếu xét thấy tất cả các thông tin bạn đọc cung cấp ban đầu là không chính xác.

 
Top